Skip to product information
1 of 5

The White Elephant Store

EXPO '74 original souvenir ashtray

EXPO '74 original souvenir ashtray

Regular price $6.49 USD
Regular price Sale price $6.49 USD
Sale Sold out

1974 EXPO Spokane Washington souvenir ashtray. New old stock.

View full details